Propozice

Propozice

Běh Horské služby Jeseníky – Tři kameny

Ke stažení ve formátu PDF

Datum: 20. 7. 2024

Start závodu: 10:30

Místo: Zámecký park Loučná nad Desnou

Trať:  (více zde)

 • A délka 15,5 Km a převýšení ≈ 509 m
 • B délka 7,8 Km a převýšení ≈ 238 m

Prezentace:  Zámecký park Loučná nad Desnou (50°4’6.735″N, 17°5’25.720″E)

Registrace:                            

 • Online registrace zde
 • Na místě v den závodu (otevření registrace v 9:00 hodin; ukončení registrace 10:15 hodin)

Kategorie:                            

 • Junioři – muži do 18 let včetně (2006–2009)
 • Juniorky – ženy do 18 let včetně (2006–2009)
 • Muži A – muži 19–39 let (1985–2005)
 • Muži B – muži 40–49 let (1975–1984)
 • Muži C – muži 50–59 let (1965–1974)
 • Muži D – muži 60 a více let (- 1964)
 • Ženy Z I. – ženy do 35 let (ročník narození 1990 a mladší)
 • Ženy Z II. – ženy nad 35 let (ročník narození 1989 a starší)

Startovné:  50 Kč

Ceny:  Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích.

Občerstvení: Pro účastníky závodu občerstvení po doběhu v cílovém prostoru (voda, iontový nápoj, ovoce, müsli tyčinky)

Časový limit: Pro dokončení závodu je stanoven časový limit 3 hodiny.

Technické zázemí: Převlékárny v pořadatelském stanu, úschovu věcí pořadatel nezajišťuje, toalety jsou v areálu zámeckého parku, prezentace závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Parkování:  Parkování v obci Loučná nad Desnou zdarma.


Pravidla:

 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to, zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit.
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý k závodu, je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:  Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Pořadatel:  Horská služba Jeseníky, okrsek Červenohorské sedlo (Kociánov 60, 788 11 Loučná nad Desnou)

Kontakt: Pavel Vysloužil, pavel.horka@seznam.cz+420 739 626 845

 

 

Den s Horskou službou

Sobota 15. 7. 2023
Loučná na Desnou (zámecký park)

Kontaktní osoba: Roman Fišnar
608 42 70 60 | roman.fisnar@gmail.com