Trasy a mapy

Trať A – 15 km

Start bude u severního vchodu do zámeckého parku, trasa bude směřovat k restauraci Fara, kde se stáčí k vlakovému nádraží Loučná nad Desnou a pokračuje po červené turistické značce až k rozcestníku Bukovice – okraj. Tady se napojí na modrou turistickou značku a pokračujeme směrem k rozcestníku Pod Jelení skálou a dále po modré značce od tohoto rozcestníku přibližně 1650 metrů, kde opouštíme modrou turistickou značku a pokračujeme dál po lesní cestě, která vede okolo kopce Ucháč, a opět se napojíme na modrou turistickou značku, pokračujeme k rozcestníku Tři kameny – útulna, zde bude obrátka a vracíme se po modré turistické značce až k rozcestníku Bukovice – okraj, odtud opět po červené turistické značce až k vlakovému nádraží Loučná nad Desnou odtud směrem k fotbalovému stadionu a dále kolem rybníka, za rybníkem vybíháme značeným chodníkem do cíle.

Otevřít trasu v mapy.cz Stáhnout trasu ve formátu GPX

Trať B – 8 km

Start bude u severního vchodu do zámeckého parku, trasa bude směřovat k restauraci Fara, kde se stáčí k vlakovému nádraží Loučná nad Desnou a pokračuje po červené turistické značce až k odbočce doleva, kde opouštíme červenou turistickou značku a pokračujeme dál po lesní cestě, která vede okolo kopce Loveč, v Bukovicích se opět se napojíme na červenou turistickou značku směrem doprava, a pokračujeme až k vlakovému nádraží Loučná nad Desnou odtud směrem k fotbalovému stadionu a dále kolem rybníka, za rybníkem vybíháme značeným chodníkem do cíle.

Otevřít v mapy.cz Stáhnout trasu ve formátu GPX

Detail startu a doběhu do cíle

 

Den s Horskou službou

Sobota 15. 7. 2023
Loučná na Desnou (zámecký park)

Kontaktní osoba: Roman Fišnar
608 42 70 60 | roman.fisnar@gmail.com